4.9 (340) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (46) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.07 18:51:21
  Б.Ням-Очир

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Өдөр цагДансны дугаарДансны нэрХарилцагч байгууллагын нэрРегистрийн дугаарХарилцагч байгууллагын дансны дугаарДүнГүйлгээний утгаҮүсгэсэн огноо
2023-01-015270260622ХААН банкНДЕГ908173950209006471ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-01-30120000032708Төрийн банкНДЕГ908173910600002170339088801.08ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-01-315270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647111228377.01ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-01-315270260622ХААН банкНДЕГ9081739502090064720592688.66ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-01-015270260622ХААН банкНДЕГ908173950209006471ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-01-30120000032708Төрийн банкНДЕГ908173910600002170339088801.08ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-01-315270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647111228377.01ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-01-315270260622ХААН банкНДЕГ9081739502090064720592688.66ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-02-285270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647128483130.94ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-02-285270260622Төрийн банкНДЕГ9081739502090064728909200.34ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-02-285270345778ХААН банкНДЕГ9081739502090065828909200.34ҮОМШӨД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-03-015270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647170500.04ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-03-31100040090003Төрийн санНДЕГ9081739100900090003399837366.25ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-03-31120000032708Төрийн банкНДЕГ908173910600002170364013083.85ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-03-315270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647362954557.8ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-04-285270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647147098812.07ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023-04-28120000032708төрийн банкНДЕГ908173910600002170333205077.46ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023-05-05
2023/05/315270345778ХААН банкНДЕГ9081739502090065890000000ҮОМШӨД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023/06/07
2023/05/31120000081001Төрийн банкНДЕГ908173910600002169011948808.26ҮОМШӨД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023/06/07
2023/05/015270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647528000ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023/06/07
2023/05/315270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647500964044.5ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023/06/07
2023/05/315270260622ХААН банкНДЕГ90817395020900647318600ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023/06/07
2023/05/31120000032708Төрийн банкНДЕГ9081739106000021703102032480.6ЭМД-ын сангийн төвлөрүүлэлт2023/06/07

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  7388
Энэ жил  1005
Энэ сар  469
Энэ долоо хоног  136
Өнөөдөр  12