4.9 (340) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.7 (47) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
Шимтгэл, хураамж төлөх данс

 1. 120000032694 Төрийн банк
  Булган НДХ
 2. 120000032708 Төрийн банк
  Булган Эрүүл мэнд
 3. 5270260598 Хаан банк
  Булган НДХ
 4. 5270260622 Хаан банк
  Булган Эрүүл мэнд
 1. 120100040815 Төрийн банк
  Баян-Агт НД
 2. 120100063011 Төрийн банк
  Баян-Агт Эрүүл мэнд
 3. 5271010503 Хаан банк
  Баян-агт НД
 4. 5271024899 Хаан банк
  Баян-Агт эрүүл мэнд
 1. 5272001610 Хаан банк
  Баяннуур НД
 2. 5272001665 Хаан банк
  Баяннуур Эрүүл мэнд
 1. 120300065805 Төрийн банк
  Бугат НД
 2. 120300065795 Төрийн банк
  Бугат Эрүүл мэнд
 3. 5273001212 Хаан банк
  Бугат НД
 4. 5273001314 Хаан банк
  Бугат Эрүүл мэнд
 1. 120500064326 Төрийн банк
  Бүрэгхангай НД
 2. 5274001313 Хаан банк
  Бүрэгхангай НД
 3. 5274001324 Хаан банк
  Бүрэгхангай Эрүүл мэнд
 1. 5275012915 Хаан банк
  Гурванбулаг НД
 2. 5275001016 Хаан банк
  Гурванбулаг Эрүүл мэнд
 1. 5276001219 Хаан банк
  Дашинчилэн НД
 2. 5276001242 Хаан банк
  Дашинчилэн Эрүүл мэнд
 1. 5277001252 Хаан банк
  Могод НД
 2. 5277026266 Хаан банк
  Могод Эрүүл мэнд
 1. 120900030212 Төрийн банк
  Орхон НД
 2. 120900054944 Төрийн банк
  Орхон Эрүүл мэнд
 3. 5285001183 Хаан банк
  Орхон НД
 4. 5285001218 Хаан банк
  Орхон Эрүүл мэнд
 1. 5278016029 Хаан банк
  Рашаант НД
 2. 5278016064 Хаан банк
  Рашаант Эрүүл мэнд
 1. 121100057992 Төрийн банк
  Сайхан НД
 2. 121100095917 Төрийн банк
  Сайхан Эрүүл мэнд
 3. 5279001238 Хаан банк
  Сайхан НД
 4. 5279001045 Хаан банк
  Сайхан Эрүүл мэнд
 1. 121200037617 Төрийн банк
  Сэлэнгэ НД
 2. 121200061289 Төрийн банк
  Сэлэнгэ Эрүүл мэнд
 3. 5280001461 Хаан банк
  Сэлэнгэ НД
 4. 5280001472 Хаан банк
  Сэлэнгэ Эрүүл мэнд
 1. 121300047174 Төрийн банк
  Тэшиг НД
 2. 121300051185 Төрийн банк
  Тэшиг Эрүүл мэнд
 1. 5282001302 Хаан банк
  Хангал НД
 2. 5282001357 Хаан банк
  Хангал Эрүүл мэнд
 1. 121500065029 Төрийн банк
  Хишиг-Өндөр НД
 2. 121500088000 Төрийн банк
  Хишиг-Өндөр Эрүүл мэнд
 3. 5283018350 Хаан банк
  Хишиг-Өндөр НД
 4. 5283076333 Хаан банк
  Хишиг-Өндөр Эрүүл мэнд
 1. 121600142351 Төрийн банк
  Хутаг-Өндөр НД
 2. 121600142367 Төрийн банк
  Хутаг-Өндөр Эрүүл мэнд
 3. 5284011068 Хаан банк
  Хутаг-Өндөр НД
 4. 5284012482 Хаан банк
  Хутаг-Өндөр Эрүүл мэнд
 1. 121700033758 Төрийн банк
  Хялганат НД
 2. 121700069715 Төрийн банк
  Хялганат Эрүүл мэнд
 3. 5092001170 Хаан банк
  Хялганат НД
 4. 5092001192 Хаан банк
  Хялганат Эрүүл мэнд

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  11013
Энэ жил  4630
Энэ сар  568
Энэ долоо хоног  38
Өнөөдөр  15