4.9 (334) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (45) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.07 12:33:27
  Б.Ням-Очир

Аудитын дүгнэлт

/тайлант 2022 он/


  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  5256
Энэ жил  3395
Энэ сар  400
Энэ долоо хоног  99
Өнөөдөр  16