4.9 (334) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (45) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.05 20:35:16
  Б.Ням-Очир

2023 оны 5 дугаар сарын статистик мэдээ /Сангийн орлогын мэдээ/

                                                                                                      Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын 2023 оны 05-р  сарын мэдээ 
2023.06.05 /мян.төг/
д/дНийгмийн даатгалын санТөлөвлөгөөГүйцэтгэлХувь
1Тэтгэвэр          2,855,429.90       5,669,995.94 198.57
2Тэтгэмж             326,597.30          715,275.29 219.01
3ҮОШМӨ             449,535.40          430,496.38 95.76
4Ажилгүйдэл               59,195.30          128,511.01 217.10
 Нийт  дүн          3,690,757.90       6,944,278.62        188.15 
     
     
                                                                                                                   БУЛГАН АЙМГИЙН  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  5257
Энэ жил  3396
Энэ сар  401
Энэ долоо хоног  100
Өнөөдөр  1