4.9 (331) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.9 (37) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2022.09.28 09:22:43
  Б.Ням-Очир

Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO:9001-2015 магадлах аудит амжилттай хийгдлээ

Тус хэлтэс нь Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO:9001-2015 стандартыг 2021 онд нэвтрүүлсэн бөгөөд аудитын хөтөлбөрийн дагуу 1-р магадлан аудитыг 2022.09.26-наас 27-ны өдрүүдэд Монсертф ХХК-ны тэргүүлэх аудитор Д.Байгалмаатай хамтран ажиллаж амжилттай магадлах аудитаа хамгааллаа.
 


  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  2152
Энэ жил  291
Энэ сар  291
Энэ долоо хоног  80
Өнөөдөр  4