4.9 (340) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.7 (47) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.07 20:26:15
  Б.Ням-Очир

8.4.7 Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт

Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт

/эхний хагас жилд 5,0 сая төгрөгөөс дээш зарлагын мөнгөн гүйлгээ байхгүй/

Он сарЖурнал №ДансОрлого /₮/Зарлага /₮/Үлдэгдэл /₮/Гүйлгээний утга
-> 100040090010 Бу.НДХэлтэс     
12023/01/1715665785100900090009 НДЕГ төв орон нутаг Төрийн сан68,759,200.000.0068,759,200.00Үйл ажиллагааны санхүүжилт
402023/02/0715939020100900090009 НДЕГ төв орон нутаг Төрийн сан72,937,300.000.0082,376,861.44Үйл ажиллагааны санхүүжилт
1292023/03/0616210613100900090009 НДЕГ төв орон нутаг Төрийн сан92,774,300.000.00135,947,875.81Үйл ажиллагааны санхүүжилт
2562023/04/0516646278100900090009 НДЕГ төв орон нутаг Төрийн сан69,077,600.000.00102,490,045.44Үйл ажиллагааны санхүүжилт
3112023/05/0317077151100900090009 НДЕГ төв орон нутаг Төрийн сан69,589,100.000.00108,396,943.44Үйл ажиллагааны санхүүжилт
3852023/06/0617540442100900090009 НДЕГ төв орон нутаг Төрийн сан76,447,300.000.00138,771,190.38Үйл ажиллагааны санхүүжилт

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  9441
Энэ жил  3058
Энэ сар  626
Энэ долоо хоног  157
Өнөөдөр  5