4.9 (334) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (5) QR код үнэлгээ
4.8 (45) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
  2023.06.09 11:24:08
  Б.Ням-Очир

"Шилэн данс"-нд байршуулах мэдээлэл

Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны зардлын мэдээллийг "Шилэн данс"-нд сар, тухай бүр хугацаа хоцроохгүйгээр байршуулж байна. 


  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Булган аймаг, Булган сум, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  5257
Энэ жил  3396
Энэ сар  401
Энэ долоо хоног  100
Өнөөдөр  1